KOBİ ERP NASIL OLMALI ?

KOBİ ERP ?

 

Öncelikle Kısaca ERP Nedir diye baktığımızda : Firmaların tüm iş süreçlerini tek çatı altında entegre bir sistemle yönetme iddiasında olan yazılım çözümleridir diyebiliriz.

Bu tariften yola çıkarak, çok basit anlamda şunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum:

Her ölçekteki firmanın; “tüm iş süreçleri” diye tarif edilen kavramı, içerisinde çok farklı ihtiyaçlar barındırıyor olacaktır. Yani her ölçekte farklı ihtiyaçlar olacaktır. Hatta ölçek dışında firmanın faaliyet gösterdiği sektör bazında da önemli farklı talepler ortaya çıkacaktır.

Örnek olarak küçük ölçekli bir firma, satış ve satınalma süreçleri ile basit anlamda ön muhasebe yapmak isterken; biraz daha orta ölçekli bir firma üretimi basit anlamda takip etmek ve dolayısıyla üretime konu olan stok yönetimini önemserken biraz daha büyük bir yapı bu üretimin fiili maliyetini görmek ve bununla birlikte üretim kapasitesini de sistem üzerinden planlamak isteyecektir.

Bizim bakış açımızla; üretim yapan veya ticaretle uğraşan bir KOBİ bu bahse konu ihtiyaçları farklı şekillerde yaşıyor olacaktır.

Peki bu noktada KOBİ ERP ‘si diye nitelendirdiğimiz çözümler neden ön plana çıkmaktadır ?

Aslında cevap basittir; Bu tarz KOBİ ERP çözümleri; yapıları gereği (özellikle KOBİ’leri hedefledikleri için) sundukları teknolojiler ve imkanlar doğrultusunda en basit ihtiyaçtan en karmaşık olana kadar cevap verebilecek bir alt yapıya sahiptirler. Bu noktada esas olan konuların başında kullanımı ve devreye alması kolay, gerektiğinde çok minimal yaklaşımlar sunabilen, diğer taraftan da ilavelere açık bir esneklikle ve hatta sektörel çözüm kütüphaneleri ile daha ileri düzey ihtiyaçları da karşılayabilen, yani ölçeklendirilebilen yapılardır.

Türkiye’ye baktığımızda, sık karşılaşılan yapı ise iki uç noktayı hedef almaktadır. Bir tarafta paket programlardan ERP’ye dönüşmeye çalışan ve aslında yapıları gereği küçük ölçekli firmaları destekleyen çözümler, diğer tarafta ise her şeyi kapsamaya çalışan ve özünde büyük ölçekli firmaları destekleyen çözümler bulunmaktadır.

Bu iki çözümden ilkinin sorunu esneklikten yoksun bir yapı olması ve firmaların büyüme trendindeki olası ihtiyaçlarına ayak uyduramaması iken ikinci çözümde ise özellikle Türkiye gibi KOBİ cenneti olan ülkelerde firmaların mevcut geçekliği ile uyuşmayan, uyarlaması, devreye alması oldukça zahmetli ve kullanım kolaylığından yoksun yapılar söz konusu olmaktadır.

Tam da bu sebepten esnek, kullanımı kolay, uluslararası kabul görmüş KOBİ çözümleri hat safhada ihtiyaçtır. Bu çözümler firmaların kuruldukları ilk günden itibaren rahatlıkla kullanabilecekleri ve aynı zamanda büyüme süreçlerinde revizyona gerek duymayacakları (eklenti mantığı ile büyütülebilen) bir yapıdadır.

Özetle gerçek bir KOBİ ERP çözümü, ilk günden itibaren kullanılabilen ve firmanın yaşam döngüsünde oluşabilecek her türlü ek talebe uyum sağlayabilecek bir yapıda olmalıdır.

#KOBİERP